Hỗ trợ tất cả hình thức kinh doanh
Bán hàng qua website, mạng xã hội, bán hàng trực tiếp tại cửa hàng
Một nền tảng toàn diện, hợp nhất
Đồng bộ dữ liệu thanh toán với hệ thống kế toán và bán hàng giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót
Dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7
Đồng hành, hỗ trợ khách hàng tức thời, mọi lúc mọi nơi
Bằng việc đăng ký, bạn đã đồng ý với chính sách quyền riêng tư của JetPay